Logga
German English

Klosterkyrkans byggnader

Klosterkyrkan, konventslängorna och helt eller delvis bevarade medeltida byggnader

A

Klosterkyrkan

  Nydala klosters byggnader.
A1 Klosterkyrkans högkor, korkapell och tvärskepp. Dessa byggnadsdelar från 1100-talet utgör idag tillsammans med trätornet den nuvarande församlingskyrkan.
A2 Klosterkyrkans långhus, endast nederdelen av västgaveln och låga rester av sidoskeppens murar är idag synliga ovan mark.
B Östlängan var prästmunkarnas länga.
B1 Östra längans bottenvåning innehöll sakristian, kapitelsalen och prästmunkarnas arbetssal samt latriner.
B2 Östra längans övervåning innehöll prästmunkarnas sovsal.
C Sydlängan  
C1 Prästmunkarnas matsal.
C2 Värmestugan. Det enda rum i klostret, förutom köket, där man enligt klosterregeln fick ha en eldstad.
C3 Klosterköket.
D Korsgången löpte i fyrkant kring klostergården.
E Västlängan var lekamannabrödernas länga.
E1 Västlängans bottenvåning innehöll lekmannabrödernas kapitelsal och matsal / arbetssal samt latriner.
E2 Västlängans övervåning innehöll lekmannabrödernas sovsal.  
F Bondkyrkan, klostrets forna portkapell.
G Det så kallade Klosterstallet är en delvis bevarad medeltida byggnad (ett magasin?)
H Klausurmuren, ett delvis bevarat parti av den omgärdningsmur som avskilde klostret från den profana världen.
I Medeltida byggnader. Delvis bevarade byggnader öster om klosterkyrkan. Under medeltiden var dessa byggnader nästan helt omflutna av vatten.

 

Rekonstruktion© 1992-93
Bo Södervall (illustration)
Jan O.M. Karlsson (ritningar och vetenskapligt underlag)