Logga
German English

Välkommen till Nydala klosterträdgård

 

AKTIVITETER

NYHETER

 

Nydala klosterträdgård

KLOSTERTRÄDGÅRDEN

Föreningen Nydala klosterträdgård hälsar välkommen till Nydala och till trädgården som anlagts efter medeltida förebilder. Trädgården har successivt anlagts på platsen för att visa hur en ört- och kryddgård samt en humlegård kan ha sett ut under klostertiden. Här på hemsidan berättar vi bl a hur det gått till och vilka växter som planterats.

För dig som har vägarna förbi är trädgården alltid öppen för besök. Broschyr och växtlistor finns i informationslådan när du är på plats. Välkommen!

Vill du bli medlem?

STUDIEBESÖK - TEMAARBETEN

Föreningen Nydala klosterträdgård ordnar en rad aktiviteter på temat medeltid, äldre växter och klosterhistorik. Det är också en perfekt plats för skolor och studiegrupper att genomföra praktiskt historiearbete på plats.

  • studiebesök
  • seminarier/föreläsningar
  • utställningar
  • kurser
  • studiecirklar
  • teaterföreställningar

För mer information kontakta!

Broschyr för nedladdning
Litteraturlista