Logga
German English

Välkommen till Nydala klosterträdgård

 

AKTIVITETER

 

NYHETER

nya skyltar2

 

 

Nydala klosterträdgård

KLOSTERTRÄDGÅRDEN

Föreningen Nydala klosterträdgård hälsar välkommen till Nydala och till trädgården som anlagts efter medeltida förebilder. Trädgården
har successivt anlagts på platsen för att visa
hur en ört- och kryddgård samt en humlegård kan ha sett ut under klostertiden. Här på hemsidan berättar vi bl a hur det gått till och
vilka växter som planterats.

För dig som har vägarna förbi är trädgården
alltid öppen för besök.

Broschyr och växtlistor finns i informationslådan när du är på plats.

Välkommen!

Vill du bli medlem?

STUDIEBESÖK - TEMAARBETEN

Föreningen Nydala klosterträdgård ordnar en rad aktiviteter på temat medeltid, äldre växter och klosterhistorik. Det är också en perfekt plats för
skolor och studiegrupper att genomföra praktiskt historiearbete på plats.

  • studiebesök
  • seminarier/föreläsningar
  • utställningar
  • kurser
  • studiecirklar
  • teaterföreställningar

 För mer information kontakta

Broschyr för nerladdning

Litteraturlista