Logga
German English

Nydala kloster


Nydala kloster grundades 1143 av Franska cisterciensermunkar och var tillsammans med Alvastra ett av våra första munkkloster. Klostren skulle enligt ordensreglerna
vara självförsörjande på bland annat grönsaker, frukt, örter och kryddor. Efter Vadstena var Nydala Sveriges godsrikaste kloster vid medeltidens slut men idag finns inga skriftliga källor som berättar om dess klosterträdgårdar.

För nära 900 år sedan anlände de munkar som skulle grunda Nydala kloster till Sverige. Sedan dess har klostrets öde
kantats av både glädje och tragedier. Läs mer om de med- och motgångar munkarna fick uppleva och vad som hände
med klostret sedan munkarna tvingats lämna det.


1100


1200


1300


1400


1500


1600


1700


1800


 1900


 2000

 1100-talet

1143
Munkarna kommer
En skara munkar från nordöstra Frankrike når slutet på sin långa resa. De kallade sitt nya hem för Nova Vallis, den nya dalen/Nydala.Till minne av sitt moderkloster Clairvaux/Clara-Vallis (den ljusa dalen). Mark och gårdar hör till skänkta av kungen och biskopen.

1164
Några av munkarna skickas till Roma Kloster för att där bilda Roma kloster.
 
       
1200-talet 1266
Det tog drygt hundra år för att färdigställa klostret, men 1266 invigdes den nya klosterkyrkan.
1200-talet
Klostret växte sig allt större och rikare genom donationer från Götaland och Svealand
 
       
 1500-talet 1521
Nydala blodbad
Kristian Tyrann på väg hem till Danmark efter Stockholms blodbad tar vägen förbi Nydala. Han blir väl mottagen men tackar för gästfriheten genom att dränka munkarna i sjön Rusken.
1527
Kung Gustav Vasa tar sig rätten att lägga beslag på kyrkan och klostrets ägodelar. Han tillsätter administratörer på klostret som skall se till att försörja munkarna
1529
Munkarna drivs bort från klostret genom att en nytillsatt administratör enligt kungen inte lägre behövde sörja för munkarnas uppehälle.
       
1600-talet 1600-talet
Under två decennier har klosterkyrkans östparti restaurerats och invigdes 1688. Detta är den nuvarande församlingskyrkan.
   
       
1900-talet 1952
Restaurering av klostrets forna portkapell den s k bondkyrkan påbörjades på 40-talet. 1952 invigdes den. 
   
       
2000-talet

2004
Projekt Nydala kloster startades.

.